Murarbeten av kvalitet

Vi på Karlbergs Mur & Puts utför alla typer av murarbeten vid både nybyggnationer och renoveringar med en särskild kompetens inom fasader.

Mindre och större murarbeten

Bland de arbeten som vi utför finns allt från murning av grunder och innerväggar till murning av utomhusmurar. Det område som vi är störst inom är dock murning av tegelfasader.

Vi gör arbeten från grunden vid nybyggen av olika storlek men även renoveringar. Det kan vara allt från entreprenadarbete vid en nybyggnation av en större byggnad till en ny fasad hemma hos en privatperson.

Viktigt för oss, oavsett vilken typ av arbete det gäller, är att utföra ett arbete av kvalitet inom rätt tidsram. Läs gärna mer om vårt kvalitetsarbete

Förutom murarbeten kan vi även hjälpa dig som vill få kakel och klinker inlagt i ett kök eller uterum.

Kontakta oss för murarbeten

Vi gör murarbeten lokalt i Halland samt i Göteborg och Borås. Är du i behov av någon typ av murning? Kontakta oss gärna för att veta mer och få en offert.